Δείτε το News Magazine παρακάτω:

Ενημερωθείτε για τη δουλειά του Operations Department της ομάδας.

Δείτε το Newsletter παρακάτω:

Ενημερωθείτε για τις επιδόσεις της ομάδας στα τεστ των διαγωνισμών Formula Student.

Δείτε το 2020 News Magazine παρακάτω:

Ενημερωθείτε σε βάθος για την πρόοδο της ομάδας μας, καθώς και για την διαδικασία σχεδιασμού του νέου μας αγωνιστικού αυτοκινήτου.
Μπορείτε επίσης να βρείτε μια σύντομη περίληψη της τελευταίας σεζόν και μια λεπτομερή προεπισκόπηση κάθε υποομάδας.

adminNews Magazine