Δείτε το Newsletter παρακάτω:

Take a look in our Newletter about our performance in Formula Student registration quizzes.

Δείτε το 2020 News Magazine παρακάτω:

Ενημερωθείτε σε βάθος για την πρόοδο της ομάδας μας, καθώς και για την διαδικασία σχεδιασμού του νέου μας αγωνιστικού αυτοκινήτου.
Μπορείτε επίσης να βρείτε μια σύντομη περίληψη της τελευταίας σεζόν και μια λεπτομερή προεπισκόπηση κάθε υποομάδας.

adminNews Magazine