Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων απαιτεί ασφάλεια και την βέλτιστη δυνατή επίδοση. Το Σύστημα Χαμηλής Τάσης (Low Voltage System) απαρτίζεται από όλο το σύνολο κυκλωμάτων που εξασφαλίζει την ασφάλεια του οχήματος και του οδηγού, καθώς επίσης και όλα τα ενσωματωμένα συστήματα πραγματικού χρόνου και τα συστήματα αυτομάτου ελέγχου που βελτιώνουν τις επιδόσεις του αυτοκινήτου. Το Σύστημα Χαμηλής Τάσης είναι ένα πολύπλοκο πολυσχιδές σύστημα και ως εκ τούτου, διαχωρίζεται σε διάφορα τμήματα, μερικά από τα οποία φαίνονται παρακάτω:

  • Μονάδα Ηλεκτρονικού Ελέγχου (Electronic Control Unit – ECU)
  • Σύστημα Διαχείρισης Μπαταριών (Battery Management System – BMS)
  • Σύστημα Συλλογής και Ανάλυσης Δεδομένων
  • Διεπαφή Οδηγού – Οχήματος
  • Προγραμματισμός Μικροελεγκτών και Αισθητήρων
  • Σχεδιασμός Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων και Τυπωμένων Πλακετών

Όλο το ηλεκτρολογικό σύστημα αποτελείται από περισσότερες από 25 τυπωμένες πλακέτες (Printed Circuit Boards – PCBs), εκ των οποίων όλες έχουν σχεδιαστεί από μέλη της Aristurtle και μάλιστα μερικές έχουν κατασκευαστεί και από την Aristurtle. Το πρωτόκολλο Controller Area Network (CAN) είναι υπεύθυνο για την επικοινωνία μεταξύ όλων των PCBs και του εγκεφάλου του αυτοκινήτου (ECU), έτσι ώστε το σύστημα ελέγχου να εκμεταλλεύεται τα δεδομένα των αισθητήρων και να βελτιώνει την απόδοσή του. Τέλος, η ομάδα της Aristurtle σχεδιάζει και κατασκευάζει το δικό της BMS, που ελέγχει τα κελιά της μπαταρίας σε πραγματικό χρόνο και σε περίπτωση σφάλματος μπορεί να ενεργοποιήσει το κύκλωμα τερματισμού λειτουργίας για να εξασφαλίσει την ασφάλεια του συστήματος. 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Corpus ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ

adminΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ