Η υποομάδα της Υψηλής Τάσης, ασχολείται με τα συστήματα υψηλής τάσης και πιο συγκεκριμένα με τα συστήματα υψηλής ισχύος του αυτοκινήτου. Αυτά είναι τα συστήματα που καθορίζουν την κίνηση του μονοθεσίου και σε ένα γενικότερο πλαίσιο είναι το κουτί μπαταριών, τα ηλεκτρονικά ισχύος για τον έλεγχο των κινητήρων και οι ηλεκτρικοί κινητήρες. Μερικές από τις δραστηριότητες της υποομάδας
περιλαμβάνουν:

  • Ανάλυση και μοντελοποίηση της ηλεκτρικής και θερμικής συμπεριφοράς της μπαταρίας
  •  Σχεδιασμός και κατασκευή των τμημάτων του κουτιού μπαταριών και των συνδέσεων των μπαταριών
  •  Καλωδίωση υψηλής τάσης
  •  Μοντελοποίηση και προσομοίωση του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης
  • Προσομοίωση και υλοποίηση συστημάτων ελέγχου των κινητήρων

Ο ρόλος του συστήματος υψηλής τάσης σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι καθοριστικής σημασίας για την απόδοσή του και τα μέλη έχουν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η εύρεση ιδεών και έξυπνων λύσεων για το σχεδιασμό, την ενσωμάτωση ή την κατασκευή συστημάτων που θα ακολουθούν τους αρκετά αυστηρούς κανονισμούς της Formula Student, πάντα σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση
βάρους και την ολική βελτιστοποίηση του αυτοκινήτου.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Corpus ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

adminΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ