Η υπο-ομάδα του Πλαισίου είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την παραγωγή ενός από τα πιο σημαντικά μέρη του αγωνιστικού μας αυτοκινήτου, το σασί. Επιπλέον, αυτή η υπο-ομάδα σχεδιάζει το κάθισμα του αυτοκινήτου, το προσκέφαλο και τις ζώνες, που βελτιώνουν την άνεση και την ασφάλεια του οδηγού. Κατά το σχεδιασμό του πλαισίου, ο στόχος είναι να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός μέγιστης στρεπτικής ακαμψίας και ελάχιστου βάρους που να πληροί τα πρότυπα ασφαλείας του διαγωνισμού. Το σασί αποτελεί τη βάση, στην οποία θα τοποθετηθεί κάθε άλλο στοιχείο του αυτοκινήτου, και ως εκ τούτου είναι κρίσιμο για την επιτυχία του οχήματος. Η υπο-ομάδα έχει εμπειρία στη δημιουργία σωληνωτών χαλύβδινων πλαισίων και monocoque αλουμινίου.
Η υποομάδα των Σύνθετων Υλικών είναι υπεύθυνη για την επιλογή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν σε διάφορα μέρη του μονοθεσίου, και έτσι βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με όλες τις υπόλοιπες υποομάδες. Τα μέλη της υποομάδας μελετούν και πραγματοποιούν δοκιμές για τις μηχανικές ιδιότητες διάφορων σύνθετων υλικών, όπως το ανθρακόνημα, το Kevlar και το υαλόνημα, με στόχο την ενσωμάτωσή τους στο μονοθέσιο, κατασκευάζοντας ελαφρά, στιβαρά και ανθεκτικά εξαρτήματα, ανάλογα με την κάθε εφαρμογή. Οι δοκιμές περιλαμβάνουν τόσο φυσικές-καταστρεπτικές δοκιμές (πειράματα εφελκυσμού, κάμψης και διάτμησης), όσο και προσομοιώσεις που πραγματοποιούνται σε λογισμικά υπολογιστικής μηχανικής. Τα σύνθετα υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί σε όλα τα μονοθέσια που έχει κατασκευάσει η ομάδα στο παρελθόν, με πιο αξιοσημείωτες εφαρμογές το αεροδυναμικό πακέτο και το κουτί μπαταριών.

 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Frame & Composite Materials Corpus

adminΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ