Η υπο-ομάδα του Πλαισίου είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την παραγωγή ενός από τα πιο σημαντικά μέρη του αγωνιστικού μας αυτοκινήτου, το σασί. Επιπλέον, αυτή η υπο-ομάδα σχεδιάζει το κάθισμα του αυτοκινήτου, το προσκέφαλο και τις ζώνες, που βελτιώνουν την άνεση και την ασφάλεια του οδηγού. Κατά το σχεδιασμό του πλαισίου, ο στόχος είναι να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός μέγιστης στρεπτικής ακαμψίας και ελάχιστου βάρους που να πληροί τα πρότυπα ασφαλείας του διαγωνισμού. Το σασί αποτελεί τη βάση, στην οποία θα τοποθετηθεί κάθε άλλο στοιχείο του αυτοκινήτου, και ως εκ τούτου είναι κρίσιμο για την επιτυχία του οχήματος. Η υπο-ομάδα έχει εμπειρία στη δημιουργία σωληνωτών χαλύβδινων πλαισίων και monocoque αλουμινίου.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Corpus ΠΛΑΙΣΙΟΥ

adminΠΛΑΙΣΙΟ