ΕΡΕΥΝΑ

Η έρευνα της Aristurtle εκτείνεται σε διάφορους τομείς της μηχανικής, αλλά εστιάζει στην ηλεκτροκίνηση και την αυτόνομη οδήγηση.

Λόγω της φύσης του έργου μας, η έρευνά μας δεν είναι μόνο θεωρητική, αλλά και εφαρμοσμένη. Με βάση τη θεωρητική βιβλιογραφία, η ομάδα μας δοκιμάζει ερευνητικά ευρήματα μέσω ψηφιακών προσομοιώσεων στην αρχή και μέσω πρακτικών εφαρμογών και πειραμάτων στη συνέχεια. Το αποτέλεσμα κάθε αγωνιστικής περιόδου προέρχεται από την ικανότητα των μηχανικών μας να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες στα αγωνιστικά μας αυτοκίνητα κατά τρόπο που μεγιστοποιεί την αξία και τη συνέργεια μεταξύ των εξαρτημάτων του οχήματος. Κάθε νέο μοντέλο των αγωνιστικών αυτοκινήτων μας είναι αποτέλεσμα της αξιολόγησης της έρευνας και της μεθοδικής λήψης αποφάσεων και αποτελεί απτή απόδειξη της δέσμευσής μας για ανάπτυξη της έρευνας.

Μέσω των ενεργειών προώθησης και με την πολύτιμη βοήθεια των συνεργατών μας, η δουλειά μας εκτίθεται στο δημόσιο βλέμμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μέσω των αλληλεπιδράσεων μας με το κοινό σε πολυάριθμες εκδηλώσεις και μέσω της παρουσίας μας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, επιδιώκουμε να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε για την ηλεκτροκίνηση και τις μελλοντικές τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας. Πιστεύουμε ότι η συνεχής προσπάθειά μας να αποδείξουμε τις παρανοήσεις και να υποστηρίξουμε τις αλήθειες σχετικά με τις ηλεκτρικές και αυτόνομες λύσεις οδήγησης λειτουργεί ως κίνητρο για τους ανθρώπους που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για το μέλλον των μετακινήσεων.

adminΕΡΕΥΝΑ