ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρήστος Παπαγιάννης        Ελένη Παπαγεωργίου

Chief Executive Officer                           Head of Operations Department

ch.papagiannis@aristurtle.gr                  papageorgiou@aristurtle.gr

(+30) 6977229864                                  (+30) 6945986625

adminΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ